Danh mục sản phẩm
024.3552.8558
GIẢM GIÁ Cập nhật mỗi ngày

Cable HDMI

5m

210,000đ

5m

210,000đ

Cáp HDMI Vention tròn chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc, bọc chống nhiễu dạng lưới.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 2 đầu xoay 180 độ VAA-D01-B250

290,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 2 đầu xoay 180 độ
- Cáp chuẩn 1.4v, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ tr ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ H330HDA-B500

290,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ
- Cáp chuẩn 1.4v, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc đ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ H330HDA-B300

220,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ
- Cáp chuẩn 1.4v, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc đ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ H330HDA-S100

150,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K 1 đầu vuông góc 90 độ
- Cáp chuẩn 1.4v, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc đ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K VDH-A01-B5000

3,550,000đ

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 19pin.có tích hợp repeater trên cáp
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K VDH-A01-B4000

2,560,000đ

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 19pin.có tích hợp repeater trên cáp
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K VDH-A01-B3000

1,870,000đ

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 19pin.có tích hợp repeater trên cáp
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K VDH-A01-B2500

1,550,000đ

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 19pin.có tích hợp repeater trên cáp
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K VDH-A01-B2000

1,150,000đ

Cáp HDMI Vention tròn hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 19pin.có tích hợp repeater trên cáp
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-B05-B300

250,000đ

Cáp HDMI Vention tròn chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc, bọc chống nhiễu dạng lưới.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention tròn chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-B05-B150

210,000đ

Cáp HDMI Vention tròn chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc, bọc chống nhiễu dạng lưới.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B1500

850,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 1 ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B1000

580,000đ

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyề ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B500

290,000đ

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyề ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B300

220,000đ

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyề ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B200

190,000đ

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyề ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K VAA-M02-B150

160,000đ

Cáp HDMI Vention chuẩn 2.0 hỗ trợ 4K 60Hz
- Cáp chuẩn 2.0, 99.99% oxygen free copper,19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@60Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyề ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K VAA-B02-L1000

360,000đ

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin,.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K VAA-B02-L500

190,000đ

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin,.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K VAA-B02-L300

130,000đ

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin,.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K VAA-B02-L200

110,000đ

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin,.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K VAA-B02-L150

96,000đ

Cáp HDMI Vention dẹt hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin,.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K VAA-B04-B1000

360,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp tròn 19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ trợ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K VAA-B04-B500

180,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp tròn 19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ trợ ...
Xem ngay

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K VAA-B04-B300

130,000đ

Cáp HDMI Vention hỗ trợ 4K
- Cáp chuẩn 1.4v, cáp tròn 19pin.
- Đầu mạ vàng 24k chống gỉ và đảm bao tiếp xúc.
- Độ phân giải đạt 4K@30Hz, 1080p@60Hz, 3D.
- Tốc độ truyền dữ liệu đạt 10.2Gbps
- Hỗ trợ ...
Xem ngay

Đối tác kinh doanh: